ՌԴ ռազմաբազայի հետ կապված գործերով իրավասության վերաբերյալ համաձայնագիրըСоглашения по вопросам юрисдикции российской военной базы

29.01.2015 | 13:50 | Политика, Օգտակար նյութեր

Հաշվի առնելով վերջին օրերին Գյումրիում կատարված սպանությունների արձագանքը և 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի զինվորին Հայաստանին հանձնելու պահանջների իրավական կողմի վերաբերյալ քննարկումները՝ հարկ ենք համարում ներկայացնել 1997 թվականի օգոստոսի 29-ին կնքված  «ՀՀ եւ ՌԴ միջեւ ՀՀ տարածքում ռուսաստանյան ռազմական բազայի գտնվելու հետ կապված գործերով իրավասության եւ փոխադարձ իրավական օգնության հարցերի վերաբերյալ համաձայնագիրը»՝ հայերեն և ռուսերեն տարբերակներով: Ներում ենք հայցում հայերեն տեքստի վատ որակի համար ավելի լավ տարբերակ գտնելն անհնար էր, այն տարբերակն առաջին անգամ է հրապարակվում համացանցքում:

Պայմանագիրը երկու լեզուներով հավասարապես իրավազոր է:

«ՀՀ եւ ՌԴ միջեւ ՀՀ տարածքում ռուսաստանյան ռազմական բազայի գտնվելու հետ կապված գործերով իրավասության եւ փոխադարձ իրավական օգնության հարցերի վերաբերյալ համաձայնագիր»

«Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории Республики Армения»Учитывая реакцию на убийство семьи армян в городе Гюмри и обсуждения о юридической стороне требований о передаче солдата 102-ой российской военной базы, обвиняемого в вышеупомянутых убийствах, считаем необходимым опубликование « Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории Республики Армения».

«ՀՀ եւ ՌԴ միջեւ ՀՀ տարածքում ռուսաստանյան ռազմական բազայի գտնվելու հետ կապված գործերով իրավասության եւ փոխադարձ իրավական օգնության հարցերի վերաբերյալ համաձայնագիր»

«Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории Республики Армения»


Читайте также