ՀՀ տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի մասին պայմանագիրըДоговор о российской военной базе на территории Республики Армения

29.01.2015 | 13:38 | Политика, Օգտակար նյութեր

Հաշվի առնելով Գյումրիում տեղի ունեցած սպանությունների շուրջ բազմաթիվ քննարկումներն ու բողոքները, ինչպես նաև ռուսական կողմից Հայաստանի հետ միջազգային պայմանագրերի խախտման վերաբերյալ կարծիքները՝ հարկ ենք համարում հրապարակել «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանյան Դաշնության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի մասին պայմանագիրը»՝ հայերեն և ռուսերեն լեզուներով: Ներողություն ենք խնդրում հայերեն տեքստի վատ որակի համար. ավելի լավ տարբերակ գտնելն անհնար էր, դրա հայերեն տարբերակն առաջին անգամ է հրապարակվում համացանցքում:

Պայմանագիրը երկու լեզուներով հավասարապես իրավազոր է:

«Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանյան Դաշնության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի մասին պայմանագիր»

«Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики Армения»Учитывая многочисленные обсуждения и жалобы по поводу убийства семьи армян в Гюмри, а также мнения относительно нарушения российской стороной своих договоренностей с Арменией, считаем необходимым опубликовать «Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики Армения» на двух языках — армянском и русском.

«Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանյան Դաշնության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի մասին պայմանագիր»

«Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики Армения»


Читайте также